Хроника од 35-та седница

Скопје, 06.11.2023 – На денешната 35та седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јули до 30 септември 2023 година.

Поради непочитување на член 141 од ЗААВМУ, односно реемитување на програмски сервис коj не е опфатен со потврдата за регистрација на програмски сервиси издадена од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот му изрече мерка јавна опомена на Трговското друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница.Accessibility

Accessibility