Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup, 06.11.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 35-të shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator 2023.

Për shkak të mos respektimit të nenit 141 të LSHMAAV-së, gjegjësisht ritransmetimit të një shërbimi programor që nuk mbulohet nga certifikata për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli shqiptoi vërejtje publike për televizionin kabllor Shoqëria Tregtare VINSAT KABEL SHPK VinicëAccessibility

Accessibility