Хроника од 36-та седница

Скопје, 24.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја донесе Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.

Нацрт-Методологијата се објави на веб страницата на Агенцијата во траење од 30 дена со цел да обезбеди јавна расправа и да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови.Accessibility

Accessibility