Kronikë nga seanca e 36-të

image_pdfimage_print

Shkup, 14.12.2021 –Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt administrative, ku është konstatuar shkelje e nenit 15 paragrafi 3 nga Ligji për media, pra mospublikimit mbi të dhënat e programit të vet për strukturën e pronësisë, kryeredaktori/kraeredaktorët përgjegjës dhe për burimet e financimit të një viti me parë, Këshilli i Agjencisë ka shqiptuar masën vërejtje publike ndaj SHTR Radio Lav nga Ohri.

Në këtë seancë Këshilli i Agjencisë miratoi dy Vendime për fshirjen nga regjistri i transmetuesve për SHTR RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP dhe ТV NOVA  SHPK Gjevgjeli.

Për të përfunduar procedurën e nisur e cila është në përputhje me Planin Vjetor të prokurimit publik për vitin 2021të Agjencisë, Këshilli i dha miratimin e tij drejtorit të Agjencisë për sigurimin e mjeteve shtesë të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik-shërbime: Lidhje në internet duke pritur faqet ekzistuese të internetit dhe të ndryshojë Vendimin për nevojat e prokurimit publik.Accessibility

Accessibility