Хроника од 37ма седница

Скопје, 30.09.2022 – На 37та седница одржана на 29.09.2022 година Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 година и донесе Одлука за доделување финансиска помош-донација за организација на 30-ти јубилеен „Турнир во мал фудбал на медиуми 2022“.

 Accessibility

Accessibility