Хроника од 37-та седница

Скопје, 08.11.2016г– На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, односно одобри прераспределба меѓу расходни ставки.  Accessibility

Accessibility