Хроника од 38ма седница

Скопје, 30.09.2022 – Со цел реализирање на постапки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2022 година на Агенцијата, Советот даде одобрувања на директорот на Агенцијата за  спроведување на постапки за јавна набавка на електрична енергија и за физибилити студија за оправданоста за поставување на фотоволтаична централа во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility