Хроника од 39-та седница

Скопје, 21.11.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе два Нацрт-годишни плана за вршење програмски и административен надзор за 2018 година, и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за 2018 година (со Нацрт-програма на планирани активности и нацрт-финансиски план за 2018 година). За сите три Нацрта отворена е јавна расправа во времетраење од 30 дена, односно до 21.12.2017година.

Се донесе Одлука со која се дозволи промена на сопственичка структура на ТРД ТВ АЛСАТ-М од Скопје.

Во врска со Информацијата за неможноста за реализација на програмата на Универзитетското радио „Студент ФМ 92.9“, Советот на Агенција донесе заклучок писмено да се обрати до Министерството за образование и до Владата на Република Македонија.

Советот на Агенцијата, даде одобрување на директорот за спроведување на постапки за јавна набавка-услуга: изработка на радио и ТВ спот против сексизмот во медиумите и набавка на службена облека за надворешен соработник, за потребите на Агенцијата.Accessibility

Accessibility