Хроника од 39-та седница

Скопје, 26.09.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја донесе Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.

Со цел да се започне постапка за јавна набавка која е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на Агенцијата, Советот даде одобрување за спроведување на јавна набавка – услуга: одржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата.Accessibility

Accessibility