Kronikë nga seanca e 39-të

Shkup 06.09.2018 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Metodologjinë për monitorimin e përfaqësimit mediatik zgjedhor nëpërmjet shërbimeve programore të radios dhe televizioneve gjatë kohës së proceseve zgjedhore.

Në mënyrë që të fillojë procesi për prokurim publik i cili është në përputhje me Planin vjetor për prokurim publik për vitin 2018 të Agjencisë,Këshilli dha miratim për zbatimin e prokurimit publik-shërbime:mirëmbajtjen dhe shërbimin e sistemit IKT (TIK) të Agjncisë.Accessibility

Accessibility