Хроника од 39-та седница

Скопје, 01.12.2016г. – Советот на Агенцијата на денешната седница даде одобрение за уплата на средства заради овозможување пристап на Агенцијата до податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија и ја прифати Информацијата за извршени корекции во „Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнување на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката“.Accessibility

Accessibility