Хроника од 4-та седница

Скопје, 30.01.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Заклучок во врска со практичната примена на членот 23 од Законот за измени и дополнувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно уредување на процесот на постапување во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Воедно, Советот даде одобрение за потпишување на Спогодба за раскинување на Договор за вработување и носење на Решение за престанување на важност на Договор за вработување.Accessibility

Accessibility