Хроника од 4-та седница

Скопје, 02.02.2017г. – Со цел да се започнат постапки за јавна набавка кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2017 година на Агенцијата, Советот даде одобрение Директорот на Агенцијата, да спроведе постапка за јавна набавка на компјутери за мониторинг на избори и на услугата-податоци за досегот на радиостаниците и за уделот на вкупната гледаност на телевизиските станици.  Accessibility

Accessibility