Хроника од 41-та седница

Скопје, 22.12.2017г. – На денешната седница Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ja разгледа Информацијата во врска со предлозите за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско емитување на 4 (четири) иматели на дозволи-радиодифузери, кои со писмен допис ја известија Агенцијата дека ги враќаат дозволите за телевизиско емитување.Accessibility

Accessibility