Хроника од 41-та седница

Скопје, 29.12.2016г. – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 41-та седница донесе Одлука за поведување постапка за утврдување на постоење недозволена медумска концентрација, по службена должност, кај Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп и даде одобрение на директорот да донесе Одлука за набавка на софтверски пакет за заштита на компјутери – Анти-вирус за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  Accessibility

Accessibility