Хроника од 46та седница

Скопје, 22.12.2022 – Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот за донесување на Годишниот план за јавни набавки во 2023 година и Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги за 2023 година.

На оваа седница Советот на Агенцијата го донесе и Правилникот за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility