Хроника од 48-та седница

Скопје, 26.12.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата даде одобрение за донесување на Годишиот план за јавни набавки во 2019 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуг, ја прифати Информацијата за Распоредот на јавните набавки и донесе Одлука со која се дозволува промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино.Accessibility

Accessibility