Kronikë nga seancae 48-të

Shkup, 26.12.2018г. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë dha miratim për miratimin e Planit vjetor për prokurim publik për vitin 2019 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, pranoi Informacionin për Orarin e prokurimrve publike dhe solli Vendim që lejon ndryshim në strukturën e pronësisë të  TRD RADIO PLUS SHPKPV Negotinë.Accessibility

Accessibility