Хроника од 5-та седница

Скопје, 29.01.2020 – Имајќи предвид дека се отстранети причините за водење на постапка, Советот на Агенцијата на 5та седница донесе Решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип.Accessibility

Accessibility