Хроника од 6-та седница

СКОПЈЕ, 21.08.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница одлучи да покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење на радиодифузната дејност на ТРД Продукција ЛГН експорт-импорт поради неплаќање на надоместокот за вршење радиодифузна дејност.

Советот на Агенцијата даде одобрување за спроведување на постапката за јавна набавка за предметот на набавка: Одржување и сервисирање на две службени возила.

 Accessibility

Accessibility