Kronikë nga seanca nr. 6

Shkup, 21.08.2014- Këshilli i Agjecisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme konkludoi që të nis procedurë për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të SHTR Produksioni LGN eksport – import për shkak se nuk e ka paguar kompensimin për veprimtari radiodifuzive

Këshilli i Agjencisë dha miratim për realizimin e procedurës për furnizime publike për lëndën e shfrytëzimi: Mirëmbajtje e riparimi i dy veturave zyrtare.Accessibility

Accessibility