Хроника од 6-та седница

Скопје, 13.02.2017г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во утврдениот рок, Советот на Агенцијата покрена постапки за одземање на дозволите за вршење радиодифузна дејност на следниве радиодифузери: К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес, БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево, Радио Александар Македонски ДООЕЛ Кичево, Универзитетско радио УКЛО ФМ Битола, ДРИНИ ДОЕЛ Струга, ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово, ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид, Радио ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево и  ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово.Accessibility

Accessibility