Хроника од 7ма седница

Скопје, 25.02.2022 година – На вчерашната седница Советот на Агенцијата даде одобрување директорот на Агенцијата да донесе Одлука за отпишување на застарени побарувања и обврски од сметководствената евиденција на АВМУ. Воедно, донесе и Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година.

Советот ја прифати Информацијата за плаќање на годишна членарина за ЕПРА за 2022 година.

Согласно обезбедените средства со Финансискиот план на АВМУ за 2022 година, Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот да донесе Одлука за набавка на услуга – одржување на кафемати.

 

 Accessibility

Accessibility