Хроника од 7-та седница

СКОПЈЕ, 29.08.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница и продолжението одржано на 29.08.2014година, го усвои Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

 Accessibility

Accessibility