Хроника од 7-та седницa

Скопје, 16.02.2016г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозволата во утврдениот рок, Советот на Агенцијата покрена постапки за одземање на дозволите за телевизиско и радио емитување на следните радиодифузери: ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, СКАЈ НЕТ, Манчев ДОО Скопје, ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани, ИНТЕЛ ДОО Струмица, Телевизија КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени, СПЕКТРА ДООЕЛ,Општина Лабуништа, ТВ- АНИСА ДООЕЛ с.Пласница, ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, ТВ МОРИС ДООЕЛ, ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, РАДИО ВАТ ДОО Скопје, СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје, Б-97 ДООЕЛ Битола, БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово, РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз Кичево, РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп, ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово, РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово, ЏЕЗ фм Љупчо ДООЕЛ Скопје, РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар, РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски ДООЕЛ Кичево.

Воедно, Советот донесе и Заклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од 05.01.2015, поради извршена уплата на долгот.Accessibility

Accessibility