Јавна седница бр.1 – 19.02.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги првата Јавна седница ја закажа за 19.02.2021 година (петок), со почеток во 14:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility