Seanca publike nr. 1 – 19.02.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-ë bulike e mbajti me datë 19.02.2021 me fillim në ora 10:25.

RENDI I DITËS

  1. Sqarim nga Shoqëria tregtare radiodifuzive BI-KI-AL SHPKNJP Manastir, në lidhje me procedurën për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility