Јавна седница бр.2 – 07.02.2019 година

Советот на Агецијата, врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, втората Јавна седница ја закажува за 07.02.2019 година, со почеток во 12:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово за постапувањето на медиумот во врска со доставените изјави за престанок на емитување на телевизиска програма.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility