Јавна седница бр.2 – 24.01.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та Јавна седница ја закажува за 24.01.2020 година (петок), со почеток во 15:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility