Јавна седница бр.2 – 24.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та јавна седница ја одржа на 24.01.2020 година со почеток во 15:00 часот.

ДН ЕВЕН РЕД

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  1. Разно.


Accessibility

Accessibility