Јавна седница бр.3 – 18.05.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги третата Јавна седница ја закажа за 18.05.2021 година (вторник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО 102КА-ФМ ДООЕЛ Струга, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility