Јавна седница бр.4 – 05.03.2019 година

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та Јавна седница ја закажува за 05.03.2019 година, со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Образложение од ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility