Јавна седница бр.4 – 05.03.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та јавна седница ја закажува за 05.03.2020 година (четврток), со почеток во 13:50 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  4. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  5. Образложение од Трговското радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје за постапување на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  6. Образложение од Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ – РАДИО Охрид ДООЕЛ за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility