Јавна седница бр.5 – 30.07.2019 година

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та Јавна седница ја закажува за 30.07.2019 година, со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility