Магазин „Јени Балкан“

image_pdfimage_print

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Јени Балкан  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор  Јени Балкан  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум, Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Јени Балкан  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Вонреден административен надзор Јени Балкан (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 06.03.2018

Редовен административен надзор Јени Балкан  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

 Accessibility

Accessibility