2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум; информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор  ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 12, член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.12.2014

Aудиовизуелна комерциjална комуникација

– Извештај од редовен надзор  ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 53 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

– Извештај од вонреден надзор  ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 92 став 4 и 6 од ЗААВМУ) – 29.01.2014

 Accessibility

Accessibility