2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

– Извештај од аминистративен надзор врз ТВ Арт Артан ДОО Тетово – (член 13 став 1 од ЗААВМУ) – 23.04.2014Accessibility

Accessibility