2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовниот административен надзор – ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје (член 12 од Законот за медиуми и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.12.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор – ТВ КАНАЛ 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје (член 80 став 5 од ЗААВМУ) – 01.08.2014Accessibility

Accessibility