2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спонзорство

– Извештај од контролен надзор на ТВ Студио ТЕРА ДООЕЛ Битола – (член 54 став 9 од ЗААВМУ) – 03.09.2014

– Извештај од вонредниот надзор на ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 54 став 9 од ЗААВМУ) – 11.07.2014

Изречена мерка:

Спонзорство
– Решение за преземање мерка против ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола  – (член 54 став 9 од ЗААВМУ) -15.07.2014Accessibility

Accessibility