1

2014 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Спонзорство

– Извештај од контролен надзор на ТВ Студио ТЕРА ДООЕЛ Битола – (член 54 став 9 од ЗААВМУ) – 03.09.2014

– Извештај од вонредниот надзор на ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 54 став 9 од ЗААВМУ) – 11.07.2014