2014 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од програмски надзор врз ТВ – СТАР ДОО Штип – (член 53 и член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.12.2014Accessibility

Accessibility