2014 година

Извештај од спроведен надзор

Аудиовизуелна комерциjална комуникација; Заштита на малолетни лица 

– Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ ( член 53 и член 50 од ЗААВМУ) – 12.12.2014

Изречена мерка:

Услови за рекламирање и телешопинг

– Решение за преземање на мерка против ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ Гостивар (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 15.12.2014Accessibility

Accessibility