2014 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовниот административен надзор на програмските сервиси на државно ниво (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Аудио комерцијални комуникации; Музика изворно создадена

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на Прв програмски сервис на (МРА 1) – 17.05.2014Accessibility

Accessibility