2014 година

2014 година:

– Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ Шутел (Член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).Accessibility

Accessibility