2014 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Обврски за заштита на малолетната публика, рекламирање, телешопинг

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 27.08.2014

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.09.2014

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуени меиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумси услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена   ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово  (член 54 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена   ТВ Кисс  ДООЕЛ Тетово (член 54 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

 Accessibility

Accessibility