2014 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис Радио Ват Доо Скопје  (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) -07.11.2014

  • Решение за преземање мерка  Радио Ват ДОО Скопје (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.09.2014

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис  Радио Ват ДОО Скопје, емитуван на 15 август 2014 година (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.08.2014

  • Решение за преземање мерка Радио Ват ДОО Скопје (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.09.2014

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис  Радио Ват Доо Скопје (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.11.2014Accessibility

Accessibility