2014 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот а аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.12.2014

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 17.02.2014

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 17.12.2014

 – Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 14.02.2014 – аналоген пакет

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 14.02.2014 – дигитален пакет

Употреба на јазик

 – Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 14.02.2014Accessibility

Accessibility