2014 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси; обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.12.2014

– Контролен програмски надзор ( член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.12.2о14Accessibility

Accessibility