2014 година

Изречени мерки:

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.10.2014

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.10.2014

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 31.10.2014Accessibility

Accessibility