2014 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум; информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор врз  Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2),– (член 12 од ЗМ и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од вонреден надзор Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2) – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 29.01.2014

– Извештај од редовен надзор врз  Македонска телевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2), – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 31.10.2014

Заштита на малолетни лица; обврски за емитување на аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Извештај од редовен надзор врз Македонска Телевизија – Втор програмски сервис (МРТ 2), – (член 50 и член 53 од ЗААВМУ) – 30.09.2014

 Accessibility

Accessibility