Стапија на сила Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги потсетува радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи на најважните обврски кои за нив произлегуваат од двата споменати закони:

Обврски за ТВ сервисите на МРТ

Обврски за РА сервисите на МРТ

Обврски за комерцијалните ТВ станици

Обврски за комерцијалните РА станици

Обврски за непрофитните радиодифузни установи

Обврски за операторите на јавни комуникациски мрежиAccessibility

Accessibility